Show IP

La teva IP: 54.234.65.78

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Concurs fotografia 2009/2010

L'IES Provençana organitza el 1r Concurs de fotografia adreçat a tota la comunitat educativa.

Les bases del concurs són les següents:

TEMA: LA PRIMERA MIRADA. LA IMATGE QUE T’HA SORPRES DEL NOSTRE INSTITUT

OBJECTE: Amb la finalitat de conèixer la imatge que més ha sorprès al nostre alumnat  i al professorat nouvingut en els primers dies de curs i veure el que ells miren (llocs, indrets sorprenents, situacions, gent.....) es convoca el

1r CONCURS DE FOTOGRAFIA 2009

camera

PARTICIPANTS: Tota la comunitat educativa del Centre afeccionada a la fotografia que ho desitgi.—  alumnat matriculat a l’IES      PROVENÇANA.  —  tot el professorat— PAS— PQPIOBRES:

Cada participant pot presentar un màxim de 3 fotografies. El format serà,  de 15 x 21 cm.  Les fotografies podran ser en blanc i negre o en color.

TRAMESA:

Les fotografies es presentaran o es faran arribar a l’equip d’Extraescolars que a tal efecte té una safata a la Sala de Professors

La tramesa es presentarà dins d’un sobre, tancat, sense cap tipus d’identificació personal.

Dins de cada sobre cal incloure:

sobre 1: amb la fotografia que portarà un lema i/o títol al darrera sobre 2: amb el mateix lema i/o títol, a dins hi constarà la identificació de l'autor (nom, cognom, NIF, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic i curs al que està matriculat en cas d’alumnat o Departament al que pertany en cas de professorat).

TERMINI D'ADMISSIÓ:

Fins el 29 d'octubre de 2009.

JURAT:

Estarà format per tres persones escollides per l’Institut: 1 de l’equip directiu, 1 de l’equip d’extraescolars, 1 alumne

VEREDICTE:

El veredicte serà inapel·lable i es farà públic el dia 30 d’octubre de  2009     

LLIURAMENT DE PREMIS:

el dia de la Castanyada 2009

PREMIS: Hi haurà 3 premis:

1r. Premi MARC DE FOTOGRAFIA DIGITAL i Diploma 

2n. Premi CLAUER DIGITAL i ÀLBUM FOTOGRÀFIC  i Diploma

3r. Premi CLAUER DIGITAL i DiplomaLes tres fotografies seran publicades a la pàgina web del centre.Cap concursant podrà obtenir més d'un premi.

Els premis poden ser declarats deserts.

EXPOSICIÓ:

Les obres premiades, les finalistes i aquelles que el jurat consideri com a seleccionades, seran exposades  al passadís d’accés a la Sala d’Actes

 

L'EQUIP D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

NOTES: Les fotografies premiades quedaran en propietat de l'Institut, que podrà publicar-les fent constar el nom de l'autor. Així mateix, l'Institut es reserva el dret de publicar qualsevol de les fotografies presentades a concurs, citant-ne l'autoria.

Els premiats hauran de lliurar la fotografia premiada amb suport electrònic per poder penjar-la a la pàgina del centre

 

Excepte les obres premiades, la resta de fotografies podran ser recollides a partir del dia 10 de desembre de 2009. Aquelles que no s'hagin recollit el 23 de desembre, es procedirà a destruir-les. Qualsevol cas no previst per aquestes bases serà resolt per l'Organització. Aquestes bases es donaran a conèixer a lalumnat en la tutoria i  es penjaran al suro de cada aula. Tan mateix es faran arribar a tot el professorat per correu electrònic 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes bases.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO