Show IP

La teva IP: 54.224.103.239

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Compleció dels cicles que desapareixen per pas a LOE

Informació d'interès per a l'alumnat amb crèdits no superats de Comerç (Grau Mitjà) i Gestió Comercial i  i Màrqueting (Grau Superior).

Durant el curs 2015-16, el Cicle de Grau Mitjà de Comerç i Màrqueting (LOGSE), i el Cicle de Grau Superior de Gestió Comercial i màrqueting (LOGSE) deixen d'impartir-se degut a la seva extinció. PER TANT, NO HI HAURÀ CLASSES LECTIVES D'AQUESTS CICLES DURANT EL CURS 15-16.

Els alumnes que tinguin crèdits pendents de superar poden aprovar-los realitzant unes activitats a distància (mitjançant la plataforma "moodle"), a més d'una prova escrita, que tindrà lloc al novembre de 2015, en primera convocatòria, i a l'abril de 2016, en segona convocatòria.

Els professors encarregats de proposar i avaluar les activitats i la prova explicaran en què constistiran, així com els criteris d'avaluació, dates d'entrega, o qualsevol dubte que pugui sortir, en una reunió informativa que tindrà lloc EL 8 DE SETEMBRE DE 2015, A LES 10:00 (Cicle Comerç) i a les 11:00 hores (Cicle Gestió Comercial i màrqueting).

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO