Projectes pla estratègic exportació comerç internacional

Els alumnes del CFGS de Comerç Internacional de l'Institut Provençana han presentat el pla estratègic d’exportació en què han estat treballant al llarg de tot l’any.

Projectes COI2  Projectes COI2 

 

Els estudiants han realitzat, en grups de treball, un pla d’exportació per a una empresa real. A principi de curs, els estudiants van seleccionar una empresa que es volgués internacionalitzar en un país de fora de la UE. Gràcies a la cooperació de l’empresa (la qual cosa no sempre ha estat fàcil) i gràcies a la recerca, selecció i anàlisi d’informació, els estudiants han dissenyat un pla d’exportació viable i amb rigor.

Projectes COI2  Projectes COI2 

Els productes i els països que han treballat els alumnes han estat els següents:

Projectes COI2  Projectes COI2 

Volem felicitar tot l’alumnat de COI2 per l’esforç realitzat, ja que es tractava d’un projecte complex de dur a terme i que requeria un important esforç d’anàlisi i de síntesi. 

Projectes COI2  Projectes COI2