Seminari abandonament educatiu

Durant els 18 i 19 de desembre de 2017 es va celebrar a Palma (Mallorca), el seminari internacional ‘’Prevenir l’abandonament educatiu en l’educació secundària professional’’.

Aquesta activitat és part del projecte en què fa dos cursos participa l'Institut Provençana ‘’Itineraris d’èxit i abandonament en la formació professional del sistema educatiu de nivell 1 i 2” ( Ref. EDU2013-42854-R), finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Nacional per la Investigació i el Desenvolupament (I+D).

Han participat en aquest Projecte alumnat dels Programes de formació i inserció de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, entre el quals hi ha alumnat que han continuat els seus estudis en el cicle formatiu de grau mitjà d'Activitats Comercials.