Show IP

La teva IP: 54.234.65.78

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Formació semipresencial i matrícula parcial en Informàtica

El departament d’Informàtica i Comunicacions ofereix la modalitat semipresencial i la matrícula parcial per mòduls i/o unitats formatives per cursar Cicles Formatius de grau superior.

 

La proposta de cicles que es poden cursar totalment o parcial en la modalitat semipresencial inclou:

 

  • CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Aquesta iniciativa pretén facilitar l’accés a aquestes titulacions a persones que tenen una disponibilitat limitada de temps per dedicar-se a millorar la seva formació o qualificació professional. Per acollir-s'hi, cal acreditar documentalment la incompatibilitat de l'horari lectiu amb el treball, tenir cura d'altres persones o qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d'assistir a classe.

Aquesta opció també és compatible amb la matrícula parcial en aquestes possibilitats:

  • matrícula per mòduls
  • matrícula per unitats formatives

les quals, combinades amb la modalitat semipresencial, permeten un seguiment d’aquests estudis adaptat a les necessitats particulars de cadascú, obtenint la certificació corresponent dels mòduls i unitats formatives aprovats com a acreditació per incorporar-la al currículum personal.

El seguiment, l'accés als materials i la comunicació amb el professorat per part dels alumnes que cursin estudis en la modalitat semipresencial s'assegura a través del treball al campus virtual de l'institut.

En cas de dubtes o necessitat d’aclariments, podeu contactar per telèfon al 933.382.553 amb els caps de departament de la família professional d'Informàtica i comunicacionsl.

També podeu aprofitar per informar-vos a les jornades de portes obertes que ofereix cada curs l'institut.

Cas d’estar interessats en aquestes opcions, és important realitzar la preinscripció dintre del termini establert amb caràcter general per assegurar-se una plaça i per poder formalitzar la matrícula.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO