Show IP

La teva IP: 54.224.103.239

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Targeta professional de la construcció

Els alumnes d’Edificació i Obra Civil de l’IES Provençana obtindran a l’acabar els Cicles Formatius la Targeta Professional de la Construcció (TPC)

 

Com a conseqüència del conveni subscrit amb l’Institut Gaudí de la Construcció, els alumnes d’Edificació i Obra Civil de l’IES Provençana que estan cursant els cicles formatius d’Obres de Construcció i el de Realització i Plans d’Obra, en acabar els seus estudis obtindran, a més del títol corresponent, la Targeta Professional de la Construcció (TPC). Es tracta d’una acreditació que serà obligatòria per a tots els treballadors del sector de la construcció a partir de gener de 2012, però cada cop és més freqüent la seva demanda per part de les empreses perquè, entre d’altres raons, acredita la formació en matèria de seguretat i salud i en la prevenció de riscs laborals. Està previst ampliar a partir del proper curs 2009-10 aquesta oportunitat de millora de la qualificació professional, també als nostres alumnes que cursin els cicles formatius de Projectes de Construcció i de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques. La formació corresponen a aquesta acreditació, la realitzen professionals de l’Institut Gaudí de la Construcció, que és l’entitat homologada per la Fundación Laboral de la Construcción per impartir-la a Catalunya.

 

Es tracta d’una magnífica oportunitat que amplia les competències professionals pròpies dels cicles formatius dels nostres alumnes mentre els cursen, cosa que ens distingeix en relació a la resta de centres educatius que els imparteixen i que no tenen subscrit l’esmentat conveni de col·laboració.
barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO