Show IP

La teva IP: 54.224.216.155

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Bona formació = treball segur

Com cada curs, l'IES Provençana realitza l'enquesta d'ocupació dels ex-alumnes titulats el curs anterior. L'enquesta realitzada durant el 2008 revela que els nostres titulats són molt ben valorats per les empreses, amb un índex d'ocupació proper al 100%.

Al voltant del 96% dels nostres alumnes treballen, estudien o bé fan ambdues coses als sis mesos d'acabar els estudis al nostre centre. Més del 50%, han decidit continuar estudiant, bé aprofitant les oportunitat de convalidació que ofereix la universitat als titulats de cicles formatius de grau superior, bé cursant un cicle de grau superior en el cas dels titulats de grau mitjà.

 

inserc_lab_1

Un altre índex de qualitat de la formació és la proporció d'alumnat que treballa en un lloc de treball relacionat amb la seva professió, és a dir, amb la formació rebuda al nostre centre. També en aquest cas trobem que quasi el 85% dels alumnes treballen en la seva professió.

 

inserc_lab_2
barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO