Show IP

La teva IP: 54.234.65.78

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Cursos Edificació vinculats a UFs. 2012-13 - CURS DE REPLANTEIGS D’OBRES

CURS DE REPLANTEIGS D’OBRES

Descripció i característiques:

Aquest curs està organitzat de forma que a partir dels conceptes bàsics de topografia impartits a l’aula i la utilització dels instruments topogràfics, es puguin realitzar replanteigs pràctics d’obres de construcció com escales, treballs d’interior,  rases i fonaments entre d’altres.

És un curs vinculat al MP-03 “Replanteigs de construcció”, des cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil i que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 99 h. Està previst iniciar-lo la segona quinzena del més de setembre i finalitzar-lo la primera setmana de febrer de 2013 en 2 sessions setmanals de 3 hores.

Continguts:

•    Fonaments de la topografia. Elements geogràfics. Unitats de mesura.
•    Coordenades.
•    Distàncies natural, geomètrica i reduïda. Cotes. Desnivells.
•    Angles horitzontals i verticals.
•    Orientacions i referències.
•    Mètodes planimètrics i altimètrics.
•    Documents relacionats amb els treballs de replanteig. Interpretació de documents. Escales, cotes, mesures i simbologia.
•    Instruments topogràfics, estris, elements de senyalització i mitjans auxiliars.
•    Posada en estació, ús, manteniment, cura i conservació dels equips.
•    Organització del replanteig. Seqüenciació dels treballs. Recursos necessaris. Planificació
•    Replanteig de punts, eixos i alineacions rectes.
•    Replanteig de corbes.
•    Anivellament. Cotes i altures dels punts. Traçat d’angles verticals.
•    Explanacions i rasants.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO