Show IP

La teva IP: 54.234.65.78

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Cursos Edificació vinculats a UFs. 2012-13 - CURS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PROJECTES D’EDIFICACIÓ

CURS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PROJECTES D’EDIFICACIÓ

Descripció i característiques:

Aquest curs està organitzat de forma que a partir dels conceptes bàsics de transmissió de calor, s’analitzi el comportament de diferents solucions constructives de l’envolupant d’un edifici, així com la influència dels d’aïllaments i la seva disposició per donar compliment a les exigències del CTE – HE1 d’estalvi d’energia.

En el curs s’utilitzarà el programa CYPE – Instal•lacions de l’edifici, que entre les seves prestacions, facilita aquest anàlisi i permet comprovar el compliment de la limitació de la demanda energètica.

És un curs vinculat al MP-06 “Eficiència energètica en edificació” del cicle formatiu de grau superior Projectes d’Edificació i que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 66 h. Està previst iniciar-lo la segona setmana de febrer i finalitzar-lo la primera setmana de juny de 2013 en 2 sessions setmanals de 2 h.


Continguts:

•    Fonaments de la limitació de demanda energètica.
•    Condicions ambientals i climàtiques.
•    Zonificació climàtica
•    Envolupant tèrmica i tancaments. Paràmetres.
•    Limitació de la demanda energètica. Transmitàncies, condensacions i permeabilitat a l’aire. Ponts tèrmics.
•    Comprovació del compliment de la normativa: CTE – HE1 Estalvi d’energia.
•    Opcions simplificada i general en el càlcul de la demanda energètica.
•    Programes informàtics qualificats com a "Document reconegut" a la normativa vigent.
•    Qualificació energètica d’edificis.

 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO