Show IP

La teva IP: 54.234.65.78

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Cursos Edificació vinculats a UFs. 2012-13 - CURS DE PRESSUPOSTOS D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ

CURS DE PRESSUPOSTOS D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Descripció i característiques:

Es tracta d’un curs molt pràctic, en el que analitzant el cost de la mà d’obra, els materials, la maquinària i els medis auxiliars, es determinarà el preu unitari de construcció de diferents elements d’una obra, comparant diferents solucions constructives, arribant a elaborar el pressupost d’obra utilitzant el programa TCQ2000 de l’ITEC i el seu  banc de preus BEDEC .

És un curs especialment interessant per a tècnics que colaborin en despatxos d’arquitectura i ingenyeries, que hagin d’elaborar pressupostos tan d’edificació com d’obres públiques i d’urbanització. També ho és per a tècnics d’empreses constructores que hagin de realitzar ofertes econòmiques.

És un curs vinculat a la UF 1 “Amidaments i pressupostos” del MP-02 “Amidaments i valoracions de construcció”, dels cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil, que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 66 h. Està previst iniciar-lo la segona quinzena del més de setembre i finalitzar-lo la primera quinzena de març de 2013 en sessions de 3 h setmanals.

Continguts:

•    Costos directes i indirectes. Repercussió en la valoració de les unitats d’obra
•    Definició d’unitats d’obra.
•    Organització del pressupost. Capítols.
•    Confecció de preus d’unitats d’obra.
•    Amidament d’unitats d’obra: Criteris i procés d’amidament.
•    Tipus de pressupostos i criteris d’elaboració.
•    Realització de d’amidaments i pressupostos amb bancs de preus i aplicacions informàtiques específiques

 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO