Show IP

La teva IP: 54.234.0.2

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Cursos Edificació vinculats a UFs. 2012-13 - CURS DE CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓ

CURS DE CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓ

Descripció i característiques:

Des d’un plantejament molt pràctic, aquest curs té com a objectiu aprendre a controlar els costos durant el procés de construcció d’una obra, de forma que no acabi costant al promotor més del que estava previst, ni augmentin les despeses a l’empresa constructora, ni es redueixi la qualitat final de l’obra. En aquest sentit a més a més del control de costos, s’estudiaran les diferents formes de contractació i subcontractació d’obres, i com es redacten les certificacions parcials i de liquidació de l’obra.

En el curs s’utilitzarà el programa TCQ2000 de l’ITEC.

És un curs especialment indicat per a tècnics que hagin de realitzar el seguiment i control econòmic d’una obra, tant des de la direcció facultativa com des de l’empresa constructora.

És un curs vinculat a la UF 2 “Control de costos” del MP-02 “Amidaments i valoracions de construcció”, dels cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil, que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Per realitzar aquest curs, és convenient haver realitzat el de pressupostos d’obres de construcció.

Durada 33 h. Està previst iniciar-lo la primera quinzena del més de març i finalitzar-lo la primera setmana de juny de 2013 en sessions de 3 h setmanals.

Continguts:

•    Certificacions. Definició, tipus i característiques.
•    Desviacions usuals en el cost d’obres de construcció.
•    Costos en la fase de contractació.
•    Costos en la fase d’execució.
•    Revisió de costos: causes, resolució i preus contradictoris.
•    Formes de contractació i subcontractació d’obres.
•    Procediments d’avaluació d’ofertes. Criteris de comparació.
•    Seguiment del control de costos amb aplicacions informàtiques específiques.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO