Show IP

La teva IP: 54.234.0.2

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Cursos Edificació vinculats a UFs. 2012-13 - CURS DE PLANIFICACIÓ DE PROJECTES I OBRES DE CONSTRUCCIÓ

CURS DE PLANIFICACIÓ DE PROJECTES I OBRES DE CONSTRUCCIÓ

En aquest curs s’elaborarà la planificació de projectes i d’obres de construcció elaborant la seqüència d’activitats, establint el temps i els recursos necessàris per la seva execució, utilitzant el programa TCQ2000 de l’ITEC i aplicacions específiques per l’elaboració de diagrames.

És un curs vinculat a la UF 2 “Planificació de projectes i obres” del MP-04 “Planificació de construcció”, dels cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil, que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 99 h. Està previst iniciar-lo la segona quinzena del més de setembre i finalitzar-lo la primera setmana de juny de 2013 en sessions de 3 h setmanals.

Continguts:

•    Mètodes i principis bàsics de planificació. Pert, CMP, Gantt, Roy.
•    Criteris per a la descomposició dels processos de desenvolupament de projectes i de processos constructius en activitats i durada.
•    Identificació d’activitats. Relacions de precedència i simultaneïtat. Quadres d’activitats.
•    Seqüència d’activitats. Criteris d’agrupació
•    Planificació i programació d’activitats.
•    Determinació d’objectius, terminis i recursos materials i humans disponibles.
•    Estimació de recursos. Relació entre rendiments, costos i temps.
•    Eines informàtiques per a l’elaboració de diagrames i esquemes.
•    Aplicacions informàtiques específiques de planificació.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO