Show IP

La teva IP: 54.234.0.2

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Cursos Edificació vinculats a UFs. 2012-13 - CURS DE ESTUDIS I PLANS DE SEGURETAT

CURS DE ESTUDIS I PLANS DE SEGURETAT


En aquest curs es realitzaran plans de riscos laborals, relacionant els riscos específics amb les fases d’obra i determinant les mesures de prevenció i protecció dels estudis de seguretat i salut.

Amb una metodologia propera a la pràctica professional, s’elaboraran Plans de seguretat desenvolupant Estudis de seguretat i utilitzant el mòdul corresponent del programa TCQ2000 de l’ITEC.

És un curs vinculat a la UF 1 “Estudis i plans de seguretat” del MP-04 “Planificació de construcció”, dels cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil, que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 33 h. Està previst iniciar-lo la segona quinzena del més de setembre i finalitzar-lo la primera setmana de desembre de 2012 en sessions de 3 h setmanals.

Continguts:

•    Riscos de les obres de construcció i específics de les diferents fases d’obra.
•    Riscos específics derivats de l’ús de mitjans auxiliars, equips i eines.
•    Tècniques d’avaluació de riscos.
•    Mesures preventives. Proteccions col•lectives i individuals.
•    Riscos derivats de la simultaneïtat de treballs en obra. Interferències d’activitats.
•    Seguretat en les instal•lacions provisionals i tallers d’obra.
•    Estudis de seguretat i salut d’obres de construcció.
•    Elaboració del Pla de seguretat a partir de l’Estudi de seguretat
•    Aplicacions informàtiques específiques.


barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO