Show IP

La teva IP: 54.92.170.149

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Oferta d'estudis

CFGM Gestió administrativa

Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Horari

Matí.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic en Gestió administrativa (RD 1631/2009, de 30 d’octubre).

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Comunicació empresarial i atenció al client 132 33 1 165   165
  UF01 UF 1 Comunicació empresarial oral 33 7 1 40   40
  UF02 UF 2 Comunicació empresarial escrita 33 9 1 42   42
  UF03 UF 3 Sistemes d’arxiu 33 8 1 41   41
  UF04 UF 4 Atenció al client/usuari 33 9 1 42   42
M02   Operacions administratives de compravenda 132 33 1 165   165
  UF01 UF 1 Circuit administratiu de la compravenda 66 33 1 99   99
  UF02 UF 2 Gestió d’estocs 33   1 33   33
  UF03 UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda 33   1 33   33
M03   Operacions administratives de recursos humans 99 0 1 99   99
  UF01 UF 1 Selecció i formació 33   1 33   33
  UF02 UF 2 Contractació i retribució 33   1 33   33
  UF03 UF 3 Processos de l’activitat laboral 33   1 33   33
M04   Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132 0 2   132 132
  UF01 UF 1 Control de tresoreria 33   2   33 33
  UF02 UF 2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances 66   2   66 66
  UF03 UF 3 Operacions financeres bàsiques 33   2   33 33
M05   Tècnica comptable 132 33 1 165   165
  UF01 UF 1 Patrimoni i metodologia comptable 33 5 1 38   38
  UF02 UF 2 Cicle comptable bàsic 33 6 1 39   39
  UF03 UF 3 Cicle comptable mitjà 66 22 1 88   88
M06   Tractament de la documentació comptable 99 33 2   132 132
  UF01 UF 1 Preparació i codificació comptable 33   2   33 33
  UF02 UF 2 Registre comptable 36 13 2   49 49
  UF03 UF 3 Comptes anuals bàsics 15 20 2   35 35
  UF04 UF 4 Verificació i control intern 15   2   15 15
M07   Tractament informàtic de la informació 231 0 1 165 66 231
  UF01 UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals 33   1 33   33
  UF02 UF 2 Ordinografia i gravació de dades 33   1 33   33
  UF03 UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica 66   1 66   66
  UF04 UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions 33   1 33   33
  UF05 UF 5 Presentacions multimèdia de continguts 33   2   33 33
  UF06 UF 6 Eines d’internet per a l'empresa 33   2   33 33
M08   Operacions administratives de suport 66 0 2   66 66
  UF01 UF 1 Selecció i tractament de la informació 33   2   33 33
  UF02 UF 2 Operacions logístiques de suport administratiu 33   2   33 33
M09   Anglès 99 0 2   99 99
  UF01 UF 1 Anglès 99   2   99 99
M10   Empresa i Administració 165 0 1 165   165
  UF01 UF 1 Innovació i emprenedoria 33   1 33   33
  UF02 UF 2 Empresa i activitat econòmica 24   1 24   24
  UF03 UF 3 Administració pública 60   1 60   60
  UF04 UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica 48   1 48   48
M11   Empresa a l’aula 132 0 2   132 132
  UF01 UF 1 Empresa a l’aula 132   2   132 132
M12   Formació i Orientació Laboral (FOL) 99 0 2   99 99
  UF01 UF 1 Incorporació al treball 66   2   66 66
  UF02 UF 2 Prevenció de riscos laborals 33   2   33 33
M13   Formació en centres de treball (FCT) 350 0 2   350 350
  TOTALS   1868 132   924 1076 2000

 

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat com a tècnic en operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb les normes d’organització interna i la legislació vigent.

Sortides professionals

Auxiliar administratiu
Ajudant d’oficina
Auxiliar de documentació i arxiu
Gestor de cobraments i pagaments
Caixer
Administratiu de banca i institucions financeres
Treballador de mitjans de pagament
Auxiliar administratiu de l’administració pública
Administratiu comercial
Administratiu de gestió i de personal.

 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO