Show IP

La teva IP: 54.198.41.76

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Procediment sol·licitud exempcions FCT

Els alumnes que poden presentar les exempcions de l’FCT són, els que es troben matriculats a 2n curs dels  cicles que tenen una duració de dos anys i tots els alumnes que cursen cicles formatius d’un any.

PROCEDIMENT PER TRAMITAR LES CERTIFICACIONS DE LES EXEMPCIONS DE L’FCT

1.-  Revisió de la documentació:

- Els tutors hauran de revisar la documentació presentada pels seus alumnes, segons la normativa vigent.
- Els tutors han de verificar el tipus d’exempció que correspongui.
- El tutor/ra donarà el seu vist i plau, signant la sol·licitud presentada.
Aquesta revisió per part del tutor és prèvia al lliurament per part de l'alumne de la documentació a la secretaria del centre.

2.- Lliurament de la documentació:

Les sol·licituds per demanar qualsevol tipus d’exempció (TOTAL, PARCIAL 50% i PARCIAL 25%) juntament amb la documentació presentada; l'haurà de lliurar l’alumne a la secretaria del Centre, indicant el tipus d’exempció que sol·licita.


Presentació de les sol·licituds:  Del 05 de novembre fins el 23 de novembre de 2015

A secretaria només recolliran les sol.licituds signades pels tutors/res.


3.- Tramitació de les certificacions:

La coordinadora de l’FCT revisarà i atorgarà les sol·licituds recollides per secretaria.

Atorgament de les sol·licituds:  Del 20 de novembre fins el 27 de novembre de 2015
Elaboració de les certificacions a secretaria:   A partir del 30 de novembre de 2015
Lliurament de les certificacions als tutors/res de l’FCT :  A partir del 14 de desembre de 2015


ACLARIMENT:  Les exempcions es poden demanar, de manera individualitzada fins el 24/05/2016.
Únicament es tramitaran exempcions fora d’aquest període per aquells alumnes  que durant aquest període de tramitació, no arribessin a la totalitat de les hores per poder sol·licitar-la.  NO S’ADMETRÀ CAP SOL·LICITUD FORA D’AQUEST TERMINI.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO