Show IP

La teva IP: 54.80.93.19

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Política de llibres de text

L’Institut Provençana defineix la seva política en relació als llibres de text que han de comprar i utilitzar els alumnes com:

1.    utilitzar apunts digitals en el campus virtual

2.    quan no sigui operatiu utilitzar apunts digitals, utilitzar els llibres de text que posseeixin més del 70% del currículum del mòdul

3.    reutilitzar els llibres de text d’un curs pel següent

4.    fomentar la compra-venda de llibres entre alumnes


Les mesures que ha efectuat l’Institut Provençana per seguir aquesta política són:

a.    encarregar els llibres a una empresa que durant l’estiu els busca, adquireix i per tant, pot millorar el preu de venda

b.    no canviar els llibres en 3 cursos, llevat del cas que l’editorial en descatalogui

c.    incorporar un ordinador amb un projector a totes les aules

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO